25 motius

Descobreix els 25 motius pels quals hauries de confiar en CULTILOGIC.

Sistema de gestió

Motiu 1     Model de gestió

CULTILOGIC és molt més que un software. És un model de gestió integral i transversal. T'ajudarà a assolir l'excel·lència dins la teva activitat.

Motiu 2     Transversalitat

CULTILOGIC està dirigit a agricultors, ramaders, tècnics assessors i a tots els proveïdors del ecosistema agrari.

Innovació

Motiu 3     Agricultura 4.0

CULTILOGIC es la teva plataforma per millorar la competitivitat de la teva explotació mitjançant l'agricultura 4.0.

Motiu 4     Organització

Una empresa només serà viable si està ben organitzada. Una bona organització necessita una bona gestió de la informació. CULTILOGIC es la teva eina ideal.

Motiu 5     Millora continua

L'equip de CULTILOGIC també et pot ajudar a millorar els teus processos. Els nostres tècnics et poden assessorar per obtenir el màxim rendiment de la teva activitat.

Compliment legislatiu

Motiu 6     Quadern de camp

Utilitzant CULTILOGIC durant el dia a dia, tindràs al dia el teu quadern d'explotació sense haver de fer cap gestió administrativa extra.

Motiu 7     Marcatge horari dels treballadors

Amb CULTILOGIC tens integrada una eina per fer el marcatge horari dels teus treballadors d'acord amb el Reial Decret-Llei 8/2019 de 8 de març.

Motiu 8     Fertilització i dejeccions ramaderes

CULTILOGIC incorpora totes les funcionalitats necessàries per ajudar-te a donar compliment al Decret 153/2019, de 3 de juliol, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d'aprovació del programa d'actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries.

Objectius de desenvolupament sostenible (ODS)

Durant l'any 2015, 193 Estats membres de Nacions Unides van aprovar l'Agenda 2030, que planteja els Objectius de Desenvolupament Sostenible, un nou horitzó amb els reptes més importants per la humanitat durant els propers anys. Es tracta de disset ambiciosos objectius, desglossats en 169 metes, que necessiten la col·laboració de la societat civil i els sectors públics i privats. El seu èxit significaria un món més igualitari i habitable.

Utilitzar CULTILOGIC t'ajudarà a fer les coses bé, i això vol dir col·laborar amb l'èxit dels ODS. A més a més, el model de negoci de CULTILOGIC està basat en els principis del pacte mundial i estem plenament compromesos amb les politiques en responsabilitat social corporativa. Per tant, traballar amb nosaltres significa treballar pel desenvolupament rural.

Vols saber mes sobre els ODS? Fes click aquí
Motiu 9     ODS 1   Fi de la pobresa

L'ODS 1 pretén acabar amb la pobresa a nivell global, pel que resulta imprescindible acabar amb la probresa a nivell local. El sector agroalimentari juga un paper important per reduir la pobresa en les dues dimensions.

Utilitzar CULTILOGIC t'ajudarà a garantir unes condicions de treball adecuades dels teus treballadors i a impulsar una agricultura ecológica que reverteixi economicament sobre la comunitat local.

Motiu 10     ODS 2   Fam zero

L'ODS 2 busca acabar amb la fam, garantir aliments sans i nutritius per tota la població i promoure una agricultura sostenible

Amb CULTILOGIC podràs transformar les teves practiques agraries en sostenibles amb una gestió mes eficient dels recursos naturals. Estaras utilitzant noves tecnologies que et permetran augmentar la producció d'aliments de forma sostenible.

Motiu 11     ODS 3   Salut i benestar

L'ODS 3 busca millorar la salut de la població global i promoure habits de vida saludables

Amb CULTILOGIC podràs gestionar millor els tractaments fitosanitaris, reduint o eliminant gradualment l'ús de productes químics nocius.

Motiu 12     ODS 4   Educació de qualitat

L'ODS 4 pretén garantir una educació de qualitat a totes les etapes de la vida, fent especialment atenció a la disparitat de genere i l'accés a la mateixa per part de grups en situació de vulnerabilitat

Utilitzant CULTILOGIC formaras part del nou ecosistema agrari que crea programes de formació sobre sostenibilitat, agricultura ecológica o digital. També contribuiras a a traspasar tecnologia i a capacitar tecnicament tota la cadena d'aprovisionament per incentivar i promoure práctiques agràries més sostenibles

Motiu 13     ODS 5   Igualtat de génere

L'ODS 5 busca aconseguir una igualtat real per les dones i nenes de tot el món i garantir la igualtat laboral, social, política i económica.

Utilitzant CULTILOGIC podràs potenciar la venta de productes alimentaris elaborats per petites i mitjanes empreses liderades per dones. També podràs participar de programes de formació per a dones en comunitats locals, amb l'objectiu d'empoderar-les i millorar les seves activitats laborals en l'àmbit agràri.

Motiu 14     ODS 6   Aigua potable i sanejament

L'ODS 6 pretén garantir un accés universal i equitatiu a l'aigua potable i a uns serveis de sanejament adequats, aixi com millorar la qualitat de l'aigua a nivell global.

Amb CULTILOGIC estas gestionant la teva explotació amb tecnologies d'agricultura de precisió que maximitzen la productivitat i redueixen l'ús de l'aigua.

Motiu 15     ODS 7   Energia assequible i no contaminant

L'ODS 7 busca a curt termini, garantir l'accés universal a energía asequible, confiable i moderna, a través de l'eficiéncia energética.

Utilitzant CULTILOGIC podràs invertir en innovació per desenvolupar tecnologies que millorin l'eficiéncia energética de la maquinaria agrícola i el regadiu.

Motiu 16     ODS 8   Treball decent i creixement económic

L'ODS 8 persegueix assolir una economia inclusiva i sostenible on el seu eix fonamental sigui la plena ocupació i el treball decent.

Amb CULTILOGIC podras gestionar tots els recursos humans que formen part de la teva explotació de manera fàcil i eficaç.

Motiu 17     ODS 9   Industria, innovació i infraestructura

L'ODS 9 busca fomentar una industrialització que adopti tecnologies i procesos industrials ambientalment racionals i fomentar la tecnologia, innovació i investigació a tot el món.

CULTILOGIC impulsa l'agricultura digital i la formació als treballadors agraris en noves técniques de producció més sostenibles. A mes a mes, ajudem a les petites i mitjanes empreses que són part del món agràri a formarse en el procés de digitalització.

Motiu 18     ODS 10   Reducció de les desigualtats

L'ODS 10 vol acabar amb la desigualtat als països i entre els països. Aixó es tradueix amb acabar amb la desigualtat entre l'eix nord-sud i dins de cada país entre els més rics i els més pobres.

Utilitzant CULTILOGIC podràs controlar millor la teva explotació i fomentar práctiques de comerç just.

Motiu 19     ODS 11   Ciutats i comunitats sostenibles

L'ODS 11 persegueix models de ciutats i comunitats que satisfacin els serveis bàsics de les persones i siguin ambientalment racionals.

CULTILOGIC et pot ajudar a asegurar que les instal·lacions on es desenvolupa la producció agrària siguin les adeqüades. També promou l'ús de maquinaria agricola eficient de baixa o nul·la contaminació.

Motiu 20     ODS 12   Producció i consums responsables

L'ODS 12 busca implantar modalitats de consum i producció sostenible per aconseguir un planeta on els recursos naturals es gestionin de forma responsable.

CULTILOGIC promou les práctiques amb el menor impacte negatiu sobre la biodiversitat i els ecosistemes. Potenciant pràctiques que impactin de forma positiva sobre el medi ambient, la societat i l'economia.

Motiu 21     ODS 13   Acció pel clima

L'ODS 13 vol posar fre a un dels problemes mes greus que pateix el planeta actualment, el canvi climàtic.

CULTILOGIC promou la formació als treballadors agràris en práctiques que condueixin a una major resiliéncia climática i una gestió sostenible en l'utilització de recursos naturals.

Motiu 22     ODS 14   Vida submarina

L'ODS 14 busca protegir els oceans, mars i els seus ecosistemes a través de la reducció de la contaminació i acabant amb les pràctiques de pesca il·legals i insostenibles.CULTILOGIC dona suport a totes les polítiques i pràctiques empresarials que evitin contaminar els oceans i mars.

CULTILOGIC dona suport a totes les polítiques i pràctiques empresarials que evitin contaminar els oceans i mars.

Motiu 23     ODS 15   Vida i ecosistemes terrestres

L'ODS 15 lluita per la protecció dels ecosistemes terrestres, a través de la lluita contra la deforestació, desertització i la degradació de les terres per possar fi a la pérdua de diversitat biológica.

Amb CULTILOGIC protegiras el sól amb una correcta gestió de la fertilització i de les dejeccions ramaderes.

Motiu 24     ODS 16   Pau, justicia i institucions solides

L'ODS 16 busca promoure l'estat de dret i la igualtat d'accés a la justicia a nivell nacional i internacional, posar fi a totes les formes de violéncia, reduir la corrupció i protegir els drets humans.

Els valors de CULTILOGIC són integrar els principis rectors sobre empreses i drets humans de nacions unides en la organització per assegurar el respecte dels drets humans a treballadors, proveidors, consumidors i tota la resta de grups d'interés.

Motiu 25     ODS 17   Aliances per aconseguir els objectius

L'ODS 17 busca establir una aliança mundial per l'assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

La missió i visió de CULTILOGIC es col·laborar amb totes les empreses del sector agroalimentari per compartir coneixement i contribuir a la innovació, modernització i sostenibilitat.