I+D

Estem en constant evolució per oferir noves i millors funcionalitats

Per tal de seguir innovant, disposem d'un laboratori de camp a la finca de Can Borràs de Santa Susanna.

La raó de ser de CULTILOGIC és donar servei als agricultors. Per aquest motiu, les millores es desenvolupen y assajen en un entorn real. En una explotació plenament operativa i autosuficient. On les necessitats del dia a dia són el punt de partida per al desenvolupament de noves funcionalitats.

Estem en contacte permanent amb els nostres usuaris. Escoltant les vostres idees i propostes. Gràcies a tots, cada cop tindrem una millor eina. Si CULTILOGIC creix, tots creixem i evolucionem.