Avís legal

Ús i accés d'usuaris

L'Usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb ECOSTAS SMART SERVICES SL.

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de ECOSTAS SMART SERVICES SL i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web, ni fins i tot citant les fonts, excepte consentiment per escrit de ECOSTAS SMART SERVICES SL.

Contingut de la web i enllaços (links)

ECOSTAS SMART SERVICES SL es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a les seves pàgines web podent fins i tot limitar o no permetre l'accés a aquesta informació a certs usuaris.

ECOSTAS SMART SERVICES SL no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir per "links" o enllaços des de qualsevol pàgina web propietat de ECOSTAS SMART SERVICES SL. La presència de "links" o enllaços a les pàgines web de ECOSTAS SMART SERVICES SL té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos.

Legislació

Amb caràcter general les relacions entre ECOSTAS SMART SERVICES SL i els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.